Återhämta din inre kraft i en

ALIVE Retreat

med Hästar

TRÄFALLET, KNIVSTA | den 9-11 Juli och den 6-8 Augusti 2021

JAG ANMÄLER MIG!

Vad är en ALIVE Retreat?

Ordet retreat betyder att dra sig tillbaka. Syftet med en ALIVE retreat är att du som deltagare ska lägga, arbete almanacka och ambitioner åt sidan. 

Det viktigaste är att du inriktar dig på att vara närvarande och att genom reflektion bli mer medveten om ditt autentiska jag, hur du lyssnar, hur du utrycker dina intentioner, lever dina värderingar och hanterar din energi.  

En ALIVE retreat är designad för att du ska kunna gå på djupet och återupptäcka dig själv. 

Du har suttit fast allt för länge i omedvetna mönster som har kopplat bort dig från ditt sanna jag. 

Du har glömt bort vem du verkligen är, oförmögen att se din egen kraft och blind för att se dina egna möjligheter att glänsa, mer än du redan gör idag. 

En ALIVE reteat gör du tillsamman med en flock hästar. 

Tillsammans skapar vi ett tryggt rum.

COVID 19 säkert, max 8 deltagare, utomhus, övernattning i eget rum om så önskas.  

PROGRAM 

Dag 1: Frigör 

Dag 2: Tag tillbaka 

Dag 3: Tag emot 

 Utforska ditt autentiska jag 

o Reflektera över begränsande tankar, sociala idéer och negativa mönster

 o Utveckla förtroende så du slutar tvivla på din förmåga och tillåter dig själv att styras av din inre kraft när du leder

o Bygg autentiska relationer så att du kan bygga tillit till dig själv och andra 

Lär dig lyssna med alla dina sinnen och ett öppet hjärta  

o Förstå naturens cykler och rytm för att bli mer närvarande, empatisk och inkännande i olika situationer 

o Utveckla din intuition 

o Lär dig konsten att bekräfta andra  

 

Inspireras till en ny nivå av medvetande till nya tankemönster av att skapa och leda tillsammans 

 o Kräv glädje, njutning och välstånd som din primära rättighet, så att du blir magnetisk och attraherande 

o Utmana dig själv att kommunicera med tydliga intentioner 

o Formulera ditt tydliga budskap, din story så att andra blir berörda och inspirerade av din passion 

Öppna upp, känn och se hur vi tillsamman kan agera i en föränderlig framtid

o Utforska dina personliga värderingar  

o Lev dina värderingar 

o Låt våra gemensamma kärnvärderingar ge vägledning till en vision  

Manifestera en ny struktur, ett sätt att leda och vara som attraherar  

o Bli en inspirerande ledare som får dig att fortsätta att leda och tjäna från ditt hjärta

o Integrera allt du lärt dig, så det blir normalt att se livets omständigheter och utmaningar som något som arbetar för dig istället för emot 

o Ge dig själv den bästa omvårdnaden så att du fortsätter att stråla och lysa utan att du bränner ut dig

o Lär dig sätta sunda och effektiva gränser, för att möta dina behov, samt kommunicera de du håller tillbaka så att du ger och tar emot energi i harmoni med människorna omkring dig

o Fortsätt bygga din plattform, som ledare, coach eller konsult så att du kan fortsätta att blomstra efter att retreaten avslutats  

På en ALIVE Retreat får du också...

Närproducerade råvaror

Nära övernattninging i Brännkärrstorpet B&B

Närkontakt med hästar

Närarande mat

"Starkt utvecklande, Kärleksfullt, Transformerande, Nytänkande, Inspirerande och motiverande

- Ida (ALIVE Retreat 2019)

"Insikten om hur mycket jag försöker ha kontroll och att jag inte riktigt litar på min förmåga"

- Jenny (ALIVE Retreat 2020)

"Ett oväntat hjälpmedel som skaparett nytt och oväntat perspektiv på saker och ting"

- Cecilia (ALIVE Retreat 2018)

Detaljer

Var: Träfallet Horse Assisted Center, Mariebergsvägen 75, 74192 Knivsta

När: den 9- 15 juli och 6-8 augusti 2021

Pris: 5 625 SEK

Parkering: Vid Brännkärrstorpet eller på Träfallet

Ta med dig: Sängkläder, handduk, käder efter väder och ett öppet sinn

VIEW MAP

Input yOm Kerstin Weibull Lundberga

Horse Assisted Coach

När Kerstin "sadlade om" och utbildade sig till Horse Assisted Coach och Handledare 2002 lämnade hon en framgångsrik karriär i näringslivet och började sin egen resa för att bli en Intuitiv ALIVE ledare. 

Hon är certifierad ICF Coach, licensierad Partner HorseDream Gmbh, Master Circle facilitator och har ägnat de sista 15 åren att utveckla sitt eget och andras ledarskap.

Tillsammans med hästar, alla sorters deltagare, företag, organisationer, coacher, terapeuter och lärare har hon utvecklat ALIVE metoden.

Hon har inspirerat tusentals ledare runt om i världen att ta ledarskapet och att känna känslan av att tillhöra ett team som fungera. 

Läs mer om Kerstin här....x

Läs Kerstins Story här!